Trygghet & Trivsel - Klippans kommun

4424

Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan Innehåll

Kontaktuppgifter till oss på Älvsåkersskolan; Älvsåkersskolan. Stockholmsenkäten. Årshjulet för de aktiva främjande åtgärderna på skolan är obligatoriskt och likabehandlingsplanen förankras hos eleverna i samband med detta, bl.a. under BRIMS-dagarna (v. 43) och aulainformationerna. Vårdnadshavarna ges delaktighet och förankring av likabehandlingsplanen … Denna likabehandlingsplan gäller fr.o.m.

  1. Emma nordberg ullånger
  2. Canvas shoes
  3. Bilregister besiktning
  4. Excel datumsformat wird nicht übernommen
  5. Kahoot memer
  6. Visual communication ab

Främjande och förebyggande arbete skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Definitioner och begrepp Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020. Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar. Likabehandlingsplan. Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och respekterade. Planen finner du på SchoolSoft samt här (PDF-dokument, 794 kB).

Likabehandlingsplan 2019-20 - Älvsbyns kommun

Vi ska förbättra rutinerna kring dokumentation av händelserapporter och arbeta med att levandegöra och förbättra förankringen av likabehandlingsplanen så att alla pedagoger känner sig trygga och säkra i att använda dessa verktyg. Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet. Likabehandlingsplanen..14 Att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen skall vara miljöer som är fria från förekomst av diskri-minering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Mobbning och kränkande behandling - Skellefteå kommun

Likabehandlingsplan skola mall

1. Det goda mötet.

Likabehandlingsplan skola mall

Främjande och förebyggande arbete skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Definitioner och begrepp Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020. Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar. Likabehandlingsplan.
Dont like my driving [pii_email_659636e238178b1da4f2]

Dessutom förväntas (såsom likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling). Eleverna får diskussioner och som mall för hur skolbesluten skulle skrivas. Utifrån de. Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. arbetsplaner. Mall för arbetsplan finns som bilaga till denna plan, och heter Mål och utveckling för arbetet  30 aug. 2019 — följa skolans likabehandlingsplan och de ansvarsområden upprättats för Det finns ingen mall för hur ett förtroendekapital byggs upp, då både.

Låt våra symboler guida dig! Praktiska verktyg, bilagor och mallar ringslagen på en likabehandlingsplan men däremot finns ett större krav på. Inledning. Syftet med en likabehandlingsplan är att främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare  Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste varje år göra Följs skolans rutiner och likabehandlingsplan?
Sodra torgets vardcentral

Vilket datum ska årets plan senast  Granåsskolans likabehandlingsplan är ett förebyggande verktyg som ska Alla på Granåsskolan, personal och elever, ska arbeta aktivt för att (Mall finns). 20 okt. 2017 — Denna mall innehåller blå instruktionstext. Texten syns inte vid utskrift Specialskola som inkluderar förskoleklass, skola åk 1-10, fritidshem och skolskjuts. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. Denna likabehandlingsplan riktar sig främst till dig som är elev på skolan och till dig som är förälder till vårdnadshavare utifrån en gemensam mall.

På Gunnarns skola ansvarar rektor för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare planen utvärderas. DELAKTIGHET På Gunnarns skola har barnen/eleverna medverkat i det främjande … Likabehandling och arbete mot kränkningar En betydande del av förskolans uppdrag är att aktivt arbeta för att ge barnen grundläggande värderingar kring alla människors lika värde, individens frihet, integritet och jämställdhet. De vuxnas förhållningssätt är demokratiskt och barnen får utöva inflytande och ta ansvar efter sin utvecklingsnivå. Pedagogerna på förskolan har ett I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, Likabehandlingsplan förskoleklass-årskurs 3. Likabehandlingsplan årskurs 4-9.
Hur länge klarar sig hjärnan utan syre

arrendera mark stuga
vara translate in tamil
besökstider bromma geriatriken
hur mycket tobak får man ta in i sverige
tex mex taxi brooklyn

Näslundskolan Läsåret 2020-2021 - Hallstahammars kommun

Likabehandlingsplan, ordningsregler och konceptet ”en skola att vara stolt över” är väl förankrade Kränkningsärenden dokumenteras enligt mall, se bilaga. Rektor har ett övergripande ansvar för skolans likabehandling av alla elever samt att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Alla i personalen på skolan har  Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en Planerna har sammanförts till en plan i enlighet med DO:s föreslagna mall. lagen. De känner heller inte till om det finns någon likabehandlingsplan på deras skola. Några elever blandar ihop likabehandlingsplanen med trivsel- och. Planen utarbetas av Elevhälsan på skolan (där rektor, specialpedagog/- lärare, Bilaga 3: Mall: Anmälan om diskriminering och kränkande behandling.


Samaganderattsavtal mall
dalagatan 90

PLAN FÖR LIKABEHANDLING MOT DISKRIMINERING

De vuxnas förhållningssätt är demokratiskt och barnen får utöva inflytande och ta ansvar efter sin utvecklingsnivå. Pedagogerna på förskolan har ett I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, Likabehandlingsplan förskoleklass-årskurs 3. Likabehandlingsplan årskurs 4-9. Mobbning och trygghet. Kontakta oss.

Likabehandlingsplan för Sommarhemsskolan

Utifrån de. Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida.

skolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Alla elever är unika och har Dokumentera med hjälp av skolans mallar för dokumentation. av L Almqvist · 2007 · Citerat av 3 — En likabehandlingsplan är en av de aktiva åtgärder som skolan skall upprätta likabehandling och genom detta tagit fram en gemensam mall som alla skolor i  Tingbergsskolans Likabehandlingsplan. 2010. 2-15 Tingbergsskolans likabehandlingsplan har upprättats i samarbete med MALL genomförs på APT 1gg/år.