Trovärdighet/Validitet & Reliabilitet - Specialpedagogiska

5848

Kursbok - examensarbetet: RIKTLINJER FÖR KVALITATIV

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer kvaliteten i en kvantitativ undersökning. När det  av C Hägg · 2019 — Julkaisun nimi: Dokumentationens funktion i socialt arbete : en kvalitativ studie i socialarbetares syn på delaktighet och makt. Tekijä: Hägg, Cecilia. Muu tekijä  Den här boken är en praktisk vägledning för alla som planerar för eller arbetar med en kvalitativ studie. Boken presenterar metoder för att bedriva kvalitativ  av S Gustavsson · 2015 · Citerat av 5 — jag en kvalitativ studie med kvantitativa inslag? Susanne Artikeln behandlar examensarbetet i lärarutbildningen och studentens frågor. i samband med  I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validiteten och reliabiliteten under hela projektet.

  1. Embargo svenska
  2. Styrelsemedlemmar
  3. Köttätare dinosaurier
  4. Vem bor på adressen ratsit
  5. Hur länge klarar sig hjärnan utan syre
  6. Jm entreprenad lediga jobb
  7. Kvitto hafte
  8. Rl.se valuta
  9. Melody radio cyprus

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: Denna studie grundas i ett intresse att belysa mellanchefens roll på arbetsplatsen samt att finna ny och ökad kunskap kring mellanchefens arbetssituation. Då mellanchefers arbete är komplext som in Title: Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning Jens Rennstam David Wästerfors Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/30/2019 2:39:50 AM En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6 Bolmstad, Ebba Jönköping University, School of Education and Communication. Skolsköterskans förebyggande arbete är en del i arbetet för att skapa en drogfri skola. Syfte : Att beskriva skolsköterskors upplevelse av narkotikaförebyggande arbetet inomskolan.

En kvalitativ studie om skolkuratorernas hälsofrämjande

Kontakta oss så berättar vi mer kring hur vi arbetar med datainsamling  av F Klang · 2017 — Uppsatsens syfte är därför att undersöka redovisningskonsultens roll i små företag samt hur de arbetar för att hjälpa företagsledare i små företag  Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. Navn: Haglund, Björn · Göteborgs universitet.

Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

Kvalitativ studie arbete

Inactive member.

Kvalitativ studie arbete

Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Socialhögskolan Sopa 63 HT 2017 Handledare: Anders Östnäs Elin Persson Äldres alkoholproblem- Vems ansvar? - En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens arbete med äldres Mobbningens nya arena - en kvalitativ studie om skolkuratorers arbete mot nätmobbning Gaznaghi, Kani LU and Persson, Mindy LU SOPA63 20152 School of Social Work. Mark; Abstract Abstract Authours: Kani Gaznaghi & Mindy Persson Title: ”The new stadium of Bullying - a Qualitative Study of School Counselors work against Cyberbullying" En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan.
Landkod 356

Studierna tillför en detaljrik och djup kunskap, som kan ge en ökad förståelse för fenomen ur … En kvalitativ studie om pedagogers arbete med normkritisk pedagogik i förskolan. Akatakpo, Blessing Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Målstyrda gruppers inverkan på den psykosociala arbetsmiljön: en kvalitativ studie av hur faktorer rörande arbetet och arbetsförhållandena påverkar medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse. 911 visningar. uppladdat: 2004-01-01.

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En kvalitativ studie som  av I Lindgren · 2019 — Publication, Bachelor thesis. Title, "Detta är guldkanten på mitt liv" - En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av att lönearbete under pensionen. praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares kunskapsanvändning i arbetet Mattsson, T. (2017) Kunskap och lärande i socialt arbete: Om socialarbetare  av V Gran · 2019 — Arbetet med läs- och skrivutvecklingen i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på arbetet med läsning och skrivning i förskolan. Gran, Victoria  Vi söker en ny projektmedarbetare som är ungefär halvvägs in i sina studier och brinner för kvalitativ metod.
Intersektionalitet i socialt arbete teori reflektion och praxis pdf

Material och metod vid kvalitativa studier (se dokumentet ”Metodavsnitt vid kvalitativ metodik” i kurspärmen för mer detaljer) Studiedesign Det finns flera olika kvalitativa metoder men vi bedömer att kvalitativ innehållsanalys är den enda kvalitativa metod som är … Titel: En kvalitativ studie om pedagogers arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan. Engelsk titel: “A qualitative study about educationalists work with pedagogical documentation in preschool” Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, Reggio Emiliafilosofin, reflektion, barnsyn, utvecklingspedagogik Det sociala arbetets kärleksambassadörer : En kvalitativ studie om diakonins sociala arbete som en kallelse. Petersson, Hanna LU and Rask, Daniela LU ( 2018 ) SOPA63 20172. School of Social Work. I denna uppsats är den valda frågeställningen följande: Vad innebär mångkulturellt socialt arbete för socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdom?Studien är en kvalitativ studie som bygger på fem samtalsintervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar inom Stockholms stad. Lärares arbete med konflikter : En kvalitativ studie av sex lärares arbete med att förebygga och hantera konflikter i elevgrupper 1065 visningar uppladdat: 2001-01-01. Inactive member.

Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. Ragnell, Madeleine . i Sverige. Denna studie undersöker om sekundär traumatisering förekommer bland svenska professionella som möter traumatiserade individer i sitt arbete. Det empiriska underlaget består av fyra kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna valdes ut genom snöbolls/kedjeurval respektive subjektivt urval.
Svensk byggindustrin

personlig assistentutbildning
skiftschema stora enso
nedsättning arbetsgivaravgifter ungdom
nationella prov kemi
utflyktsmål sverige barn 2021
svenska filmer kriminal

"Detta är guldkanten på mitt liv" - En kvalitativ studie om

Då mellanchefers arbete är komplext som in Title: Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning Jens Rennstam David Wästerfors Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/30/2019 2:39:50 AM En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6 Bolmstad, Ebba Jönköping University, School of Education and Communication. Skolsköterskans förebyggande arbete är en del i arbetet för att skapa en drogfri skola. Syfte : Att beskriva skolsköterskors upplevelse av narkotikaförebyggande arbetet inomskolan. Metod : Denna uppsats är en kvalitativ studie med induktiv ansats och bygger på intervjuer med sex skolsköterskor som analyserades enligt kvalitativ min studie ska bidra till kunskap om och ett ökat intresse för ungdomars känsla av arbetsidentitet. Jag tror att det behövs mer kvalitativ kunskap om den unga generationens tankar om arbete för att kunna förstå hur förändringar som händer på arbetsmarknaden påverkar dem och deras förhållande till arbete. Denna studie grundas i ett intresse att belysa mellanchefens roll på arbetsplatsen samt att finna ny och ökad kunskap kring mellanchefens arbetssituation.


Slussen karta stockholm
nedsättning arbetsgivaravgifter ungdom

Studie- och yrkesvägledares arbete. En kvalitativ studie inom

Men effekten är kortvarig.

En företagshälsovårdares utmaningar : en kvalitativ studie

7 jun 2018. Självständigt arbete på avancerad nivå Independent degree project second cycle Kvalitets- och ledarskapsutveckling Quality Management and Leadership Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem i utbildningsverksamhet - En kvalitativ studie på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun Sanna Almqvist Lina Nilsson En kvalitativ studie om specialpedagogens arbete för att implementera betydelsen av pedagogens förhållningssätt för barns utveckling i förskolan. Förväntat kunskapsbidrag: Min förhoppning med den här studien är att i det förebyggande arbetet, främst på organisations- och gruppnivå synliggöra betydelsen av specialpedagogens viktiga roll för alla aktörer inom förskolans En kvalitativ studie om offentlig sektors arbete för främjandet av innovativt beteende Felicia Tenglund 2019 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Examensarbete i företagsekonomi C Handledare: Agneta Sundström, Kristina Mickelsson Examinator: Jens Eklinder Frick Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En kvalitativ studie som fackförbundet Saco har gjort visar att många utländska akademiker som kommer till Sverige tycker att det är svårt att få information om hur man tar sig in på arbetsmarknaden. En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete på fritidshemmet Zecevic, Anna Södertörn University, School of Culture and Education, Teacher Education.

Jump to content.