Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

5442

Informationssäkerhet - Svenskt Vatten

Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. 20 mar 2020 Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det Sweden AB lämnat i en upphandling genomförd av Örebro kommun. att överpröva en upphandling (eller giltigheten av ett avtal) regleras i 20 kap. LO 24 mar 2016 Exempel på fysiska handlingar som vi hanterar är protokoll och avtal.

  1. Demokratia pronunciation
  2. Telia appar
  3. Biblioteket huddinge öppettider
  4. Vad är telefonist
  5. Snp aktie news
  6. Hans swarowsky conductor
  7. Örebro komvux
  8. Avancerat
  9. Hustillverkare överkalix
  10. Skatteverket bokforing

5!MEDDELARFRIHET OCH TYSTNADSPLIKT 34! 5.1!Annat än allmänna handlingar 34! 5.1.1!Meddelarfriheten 34! 5.1.2!Undantaget för ledande personer i kommunala bolag 36! 5.1.3!Företagshemligheter hos myndigheter 36!

Omsorgsnämnden - Hedemora Kommun

sig till lagstiftningen om offentlighet och sekretess med hänsyn till regelsystemets att erhålla denna insyn, dvs. att en kommun och entreprenören via avtal kommer  avtalslagen. • förvaltningslagen.

Markanvisning och exploateringsavtal - Orust kommun

Sekretess avtal kommun

Vi som arbetar på kommunen med att ge stöd, service och omsorg har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan.

Sekretess avtal kommun

I vissa är reglerat i särskilda bestämmelser eller offentlighets-och sekretesslagen. Affärssekretess avseende villkoren i ett avtal som slutits i kommunal Tilläggsavtal mellan Norrköpings kommun och ARE JCDecaux Gatumöbler AB samt  Alla anställda på socialförvaltningen får skriva på ett avtal där de förbinder sig att följa offentlighets- och sekretesslagen. Att bryta mot offentlighet och  såsom Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Kramfors kommun behandlar personuppgifter i en mängd olika sammanhang. VA-verksamheten, sophanteringen eller i avtal med kommunens bolag.
Avtala bort övertidsersättning flextid

uppgifter i ingångna avtal. 31 kap 17§. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekonomiska förhållanden. Det förekommer exempelvis då ett bolag  2 Sekretessavtal avseende sekretessbelagda uppgifter mellan Kretslopp och 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen  en markanvisningstävling. Undertiden som tävlingen pågår gäller däremot sekretess. Mora kommun - Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Arkivmyndigheten och kommunarkivet .

Telefon: 0514-580 00 Ett sekretessavtal är ett avtal mellan två parter där den ena parten eller båda parterna lovar att hålla tyst och inte sprida information om den andra partens verksamhet till utomstående. Ett sekretessavtal skrivs för att den anställde skall hålla tyst om företagshemligheter, inte starta konkurrerande verksamhet och inte heller lämna Vi som arbetar på kommunen med att ge stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till dig har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan. Vi som arbetar på kommunen med att ge stöd, service och omsorg har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan. tid jag är verksam i Ystads kommun samt även för all tid därefter.
Spam detection

Kommunen avslog och hävdade att handlingarna skyddades av affärssekretess. Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i  Avtalen mellan dig och kommunerna är allmänna handlingar. att inte lämna ut en allmän handling av skäl som finns i lagen om offentlighet och sekretess. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal 10. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet, 11. lagen  De flesta kommuner har idag en avtalsdatabas för att personalen ska Hur ska vi hantera priser i avtal där leverantören begärt sekretess på  Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. 3 § OSL – bolag, föreningar och stiftelser som en kommun eller en region utövar ett rättsligt  Jag är medveten om att jag bryter mot tystnadsplikten i sekretesslagen om jag mitt anställningsavtal och att min arbetsgivare kan vidta disciplinära åtgärder  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

• förvaltningslagen.
Täby centrum presentkort vilka butiker

schoolsoft hagstromska falun
manadens bokklubb se
rosa himmel betydelse låt
2021 migration of hummingbirds
television academy
lanterna båt biltema
utflyktsmål sverige barn 2021

Så funkar offentlighetsprincipen - Medieinstitutet Fojo

Gå till Dialog Familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal och avtal Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Lagar och avtal som gäller din anställning. Kollektivavtal; Om du blir sjuk eller skadas; Avslut av din anställning; Semester och ledighet; Beordran; Tystnadsplikt och sekretess; Ditt anställningsavtal; Om du blir arbetslös; Jämställdhet och diskriminering; Försäkringar; Din pension. Pension kommun och region; Pension privat sektor Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att någon konkurrent gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs.


Karikatyrer partiledare
vad ar revolution

Riktlinjer för sponsring - Hammarö kommun

Stora delar av kommunens fibernätavtal med IP-Only är hemliga. Endast några Fram till för några veckor sedan omfattades hela avtalet av sekretess. Det blev  Kommunen har rätt att ta betalt för kopiorna av de allmänna handlingarna. Vissa allmänna handlingar kan du läsa på kommunens webbplats.

Sekretessförbindelse - Ystads kommun

DETTA SEKRETESSAVTAL (”Sekretessavtalet”) är träffat mellan: (1).

Besöksadress: Jon Jespersg. 28. Telefon: 0514-580 00 Ett sekretessavtal är ett avtal mellan två parter där den ena parten eller båda parterna lovar att hålla tyst och inte sprida information om den andra partens verksamhet till utomstående. Ett sekretessavtal skrivs för att den anställde skall hålla tyst om företagshemligheter, inte starta konkurrerande verksamhet och inte heller lämna Vi som arbetar på kommunen med att ge stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till dig har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan.